(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលកម្ពុជា ហៅកាត់ថា ស៊ីកុក ដែលជាសម្ព័ន្ធអង្គការ-សមាគមខ្មែរមិនមែនរដ្ឋាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានប្រកាសគាំទ្រទាំងស្រុងនូវលទ្ធផលផ្លូវការ នៃការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត អាណត្តិទី០៦ ដែលប្រកាសដោយគ.ជ.បថា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឈ្នះឆ្នោតគ្រប់គ្រងទាំង១២៥អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភា៕

ខាងក្រោមនេះជាសារលិខិតអបអរសាទររបស់ ស៊ីកុក៖