(ភ្នំពេញ)៖ គណបក្សសញ្ជាតិកម្ពុជារបស់ លោក សេង សុខេង នៅយប់ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយវាយតម្លៃចំពោះ យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត ២១ថ្ងៃកន្លងទៅនេះថាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន គ្មានអំពើហិង្សា ហើយមានភាពប្រសើរជាង ការបោះឆ្នោតកាលពីអាណត្តិមុនទៅទៀត៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបក្សសញ្ជាតិកម្ពុជា៖