(ភ្នំពេញ)៖ រដូវភ្លៀងបានមកដល់ហើយ ដើម្បីជាការថ្លែងអណរគុណដល់អតិថិជន និងផ្តល់ដល់អតិថិជនទាំងអស់ នូវតម្លៃដ៏សមស្របជាមួយនឹងគុណភាពនាឡិកាស្វីស, វ៉ែនតាអ៊ីតាលី និងទឹកអប់គ្រប់ម៉ាក ទើបក្រុមហ៊ុន ROMANSON សម្រេចធ្វើកម្មវិធី «កាដូសម្រាប់រដូវភ្លៀង» នេះឡើង គឺមានការបញ្ចុះតម្លៃ២០% និង៤០% គ្រប់ម៉ូត និងគ្រប់ម៉ាកទាំងអស់។

ម៉ូដដ៏ស្រស់ស្អាតនោះ រួមមានដូចជា៖ ROMANSON, Timberland, Police, Esprit, Swiss Military, Royal London, Hennex, វ៉ែនតា Police, Chopard។

កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើម ពីថ្ងៃទី០១ ដល់១៥កក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ សូមបងប្អូនអញ្ជើញមកកាន់គ្រប់ Showroom ROMANSON ទាំងអស់ ព្រោះស្តុកមានកំណត់៕