(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) នៅថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានចេញសេចក្តីអំពាវនាវមួយ ឱ្យអាជ្ញាធរដែនដីទាំងអស់ ប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹត្យ ឥតលម្អៀង ក្នុងសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួន ដើម្បីឱ្យគណបក្សនយោបាយនីមួយៗ អាចអនុវត្តកម្មវិធី និងការហែក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោត ប្រព្រឹត្តទៅដោយស្មើភាព៕

ខាងក្រោមនេះ គឺជាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់គ.ជ.ប៖