(ភ្នំពេញ)៖ ឱកាសពិសេស បានមកដល់ហើយ សម្រាប់អតិថិជននៅកម្ពុជាយើង ជាមួយនឹងប្រម៉ូសិនពិសេស ក្នុងរដូវកាល World Cup នេះ ដោយគ្រាន់តែលោកអ្នក ធ្វើការ Like & Share មកកាន់ Page របស់ Safe Home Technology លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ៥$ លើគ្រប់ឧបករណ៍ពី Safe Home ភ្លាមៗតែម្ដង ។

ប្រម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់រដូវកាល World Cup នេះ គឺមានសុពលភាព ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨នេះតែប៉ុណ្ណោះ ។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖ 023 885 369/ 077 500 400 / 093 505 400 និងE-mail :[email protected]