(ភ្នំពេញ)៖ ផ្សារទំនើបសុវណ្ណា បានធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃលើមុខទំនិញជាច្រើន ជាមួយនឹងការចែកជូន Free Free នូវប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃលើហាង Brand Brand ដែលមានទីតាំងនៅផ្សារទំនើប​សុវណ្ណា ចាប់ពីថ្ងៃទីនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ហើយលោកអ្នកក៏អាច​ស្វែងរកប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃនេះ នៅផ្សារទំនើបសុវណ្ណាដោយផ្ទាល់ផងដែរ។​

ហាងល្បីៗដែលបញ្ចុះតម្លៃ មានដូចជា​ Bonchon, Master Suki Soup, Sakura Buffet, Lucky Burger, Snow Yogurt, Hauwei, N.Cat, Misterbrew Coffee, Sovanna Kids' Corner, Master Grill, Korean BBQ, Sovanna Food City, High Zone, Market City, Prime Cineplex, Elianto និង​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗច្រើនទៀត។

អ្នកមិនត្រឹមតែទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ដ៏ធំសម្បើមនោះទេ ហើយក៏មានឱកាសឈ្នះ​រង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ដោយមានការឧបត្ថម្ភពី Hauwei និង iOne។

កុំភ្លេចណា!​ អញ្ជើញមកទទួលយកបទពិសោធន៍ Shopping ដ៏អស្ចារ្យ និងសេវាកម្មដ៏ ល្អនៅផ្សារទំនើបសុវណ្ណាទាំងអស់គ្នា។ ព័ត៌មានបន្ថែម: (៨៥៥) ៧០ ៨៨៨ ០៧៩ និងគេហទំព័រ: Sovanna Shopping Center៕