(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ គ.ជ.ប នឹងរៀបចំការកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល ដល់ប្រធានគណៈកម្មការរាជធានី​-ខេត្តរៀបចំការការបោះឆ្នោត (គធ.ខប) ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន គណៈកម្មការរាជធានី-ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត (លគធ.ខប) សមាជិកទទួលបន្ទុកបណ្តុះបណ្តាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្តីពីការបោះឆ្នោត ការរាប់សន្លឹកឆ្នោត និងការបូកសរុបលទ្ធផល នៃការបោះឆ្នោតរយៈពេល៣ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។ នេះបើយោងតាម សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ គ.ជ.ប ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News​ ទទួលបាន នៅរសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ គ.ជ.ប ដូចខាងក្រោម៖