(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានបង្ហាញអំពីលទ្ធផលផ្លូវការ នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលយុទ្ធសាស្រ្ត នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សេដ្ឋកិច្ចអាយ៉េយ៉ាវ៉ាឌី-ចៅប្រាយ៉ា-មេគង្គ (ACMECS) លើកទី៨ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលកម្ពុជា-ឡាវ-មីយ៉ាន់ម៉ា-វៀតណាម (CLMV ) លើកទី៩ ថ្ងៃទី១៥-១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា៖