(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ​ រដ្ឋសភាកម្ពុជា បានបន្តសម័យប្រជុំលើកទី១០ នីតិកាលទី៥ ក្រោមអធិបតីភាព សម្តេច ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ដើម្បីពិភាក្សា និងអនុម័តលើ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន២។

សម័យប្រជុំលើកទី១០ នីតិកាលទី៥នេះ និង​ពិភាក្សា​ទៅលើរបៀបវារៈដូចជា៖

១៖ ការពិភាក្សា និង​អនុម័ត សេចក្តីព្រាង​ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើ ការធានាទូទាត់ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឱ្យក្រុមហ៊ុនស្នេរថេក ខូ អិលធីឌី ។

២៖ ការពិភាក្សា និង​អនុម័ត សេចក្តីព្រាង​ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឱ្យក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាអ៊ិនធើរណេស្យូណល អ៊ិនវេស្តមែន ឌីវើឡុបមែន គ្រុប៕