(ភ្នំពេញ)៖ សមាគមយុវជនកំណែទម្រងរដ្ឋ (AYSR) នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ច្រានចោលទាំងស្រុងនូវ របាយការណ៍១៥ទំព័រ អង្គការ ANFREL ដែលចោទប្រកាន់ថា ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា មិនមានភាពសេរី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌។

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ សមាគមយុវជនកំណែទម្រង់រដ្ឋ ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន ​​Fresh News ទើបទទួលបាននៅមុននេះ បានឱ្យដឹងថា របាយការណ៍របស់ អង្គការ ANFREL កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនានោះ គឺធ្វើឡើងដោយមិនមានមូលដ្ឋាន និងប្រឌិតរឿងដោយខ្លួនឯង ធ្វើជាអំណះអំណាងដែលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតរបស់កម្ពុជា នាពេលបច្ចុប្បន្ន៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ សមាគមយុវជនកំណែទម្រង់៖