(ភ្នំពេញ)៖ របាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សារបស់បងប្អូន ប្រជាកសិករទូទាំងប្រទេសសម្រេចបានជាង១.១លានហិកតា ស្មើនឹង៤៦ភាគរយ នៃផែនការ ដែលមានជាង២.៥លានហិកតា។

របាយការណ៍បញ្ជាក់ថា ចំពោះដំណាំរួមផ្សំវិញ អនុវត្តបានជាង២ម៉ឺនហិតកា និងដំណាំឧស្សាហកម្មអនុវត្តន៍បាន ជាង៦៣ម៉ឺនហិកតា៕

សូមអានរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មទាំងស្រុង៖