(ភ្នំពេញ)៖ ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា នឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មធិការអចិន្ត្រៃយ៍ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ស្អែកនេះ ដើម្បីពិភាក្សាលើរបៀបវារៈសំខាន់ៗ ចំនួន៤។ នេះបើយោងតាម សេចក្តីជូនដំណឹង របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅព្រឹកមិញ៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា៖