(ភ្នំពេញ)៖ ស្រាបៀរ ខ្លោដ ដែលមានល្បីល្បាញ នៅប្រទេសកូរ៉េ មានរសជាតិឈ្ងុយស្រូវសាលី មានពពុះស្រទន់ ងាយស្រួលក្រេបរសជាតិ ស្រាបៀរពិតផលិតពីស្រូវសាលី ១០០% ដែលឈរក្នុងលំដាប់ស្រាបៀរលេខ១ ប្រចាំប្រទេសកូរ៉េ តែម្ដង មានវត្ដមាននៅកម្ពុជាហើយ ។

ដូច្នេះ បើចង់សាកភ្លក់រសជាតិស្រាបៀរពិត កុំភ្លេចខ្លោដ ដែលមានលក់លើទីផ្សារកម្ពុជាយើងហើយ ក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន ក៏បើកឱកាសជូនបងប្អូនអតិថិជជន ទាំងអស់ដែលមានបំណង ចង់យកស្រាបៀរខ្លោដ ទុកសម្រាប់លក់ដុំ និងរាយ ឬក៏ក្លាយជាតំណាងដេប៉ូចែកចាយ អាចទំនងទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ៖ 012 32 33 29 ៕