(ភ្នំពេញ)៖ ក្តីបារម្ត ក្នុងការព្យាបាលសុខភាពឲ្យល្អបានប្រសើរ ឡើងវិញពីដំបៅទឹកនោមផ្អែមរាំរ៉ៃ កំពុងតែកើតមានឡើងសម្រាប់មនុស្សទូទៅ។ ប៉ុន្តែបញ្ហានេះ នឹងលែងមានទៀតហើយ ដោយគ្រាន់តែលោកអ្នក ធ្វើការព្យាបាលជាមួយកោសិកាដើម STEMCELL ព្យាបាលដំបៅទឹកនោមផ្អែមរាំរ៉ៃ យ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ សម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ ។

កោសិកាដើម ឬកោសិកាខ្ចី វាជួយបណ្តុះកោសិកា ក្នុងខ្លួនរបស់យើងឡើងវិញ រាល់អ្វីដែលបាត់បង់សឹករិចរិល​ ព្យាបាលជំងឺគ្រប់មុខ​ ដោយគ្មានថ្ងៃវិលវិញ។

STEMCELL នេះមិនមែនជាថ្នាំទេ ជាកោសិកា ដែលចម្រាញ់ចេញពីសុករបស់ទារក ដោយពេលលោកអ្នកចាក់កោសិកាខ្ចី STEMCELL អាចព្យាបាលជំងឺដូចជា៖

* Diabetes: ជំងឺទឹកនោមផ្អែម
* Diabetic Foot Ulcer: ដំបៅទឹកនោមផ្អែមរាំរ៉ៃ
* Spinal Damage/Paralysis: ជំងឺខូចខួរឆ្អឹងខ្នង, ពិការផ្នែកខាងក្រោមចង្កេះចុះ
* Stroke/Parkinson’s disease: វិបត្តិពិការមួយចំហៀងខ្លួន, ភាពញរ័ពិការ (ញរ័កន្ត្រាក់)
* Erectile Dysfunction: វិបត្តិខ្សោយផ្លូវបន្តពូជ
* Cerebral Palsy: ពិការខួរក្បាល
* Kidney Failure: ខ្សោយតំរងនោម
* Liver Cirrhosis: ជំងឺក្រិនថ្លើម
* Osteoarthritis: ខូចមុខងារឆ្អឹង, សន្លាក់
* Cancer: ជំងឺមហារីក
* Sickel Cell Anemia: វិបត្តិគ្រាប់ឈាមក្រហម (មហារីកឈាម)

ពេលលោកអ្នក ចាក់ STEMCELL ហើយ វាប្រៀបដូចឡានចាស់ផ្លាស់គ្រឿងថ្មី វារត់ដូចឡានថ្មី ដែលមនុស្សយើងក៏អញ្ចឹងដែរ។

Ming ដែលមានរោងចក្របង្កើត Stemcell នៅ Malaysia ចែកគ្រប់មន្ទីរពេទ្យ និងមានសាខាជាច្រើន នៅលើពិភពលោកតាមមន្ទីរពេទ្យធំៗដូចជា៖ ប្រទេស Malaysia, Singapor, Indonesia,Thailand, Bahrain, Oman, Saudi Arabia, Dubai,uae, Bangladesh និងChina។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនង៖
088 9990 999, 095 999 999, 010 990 999

ចូលទៅកាន់វេបសាយ៖ http://www.mingmedical.net