(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ គ.ជ.ប បានឱ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ រហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ការបោះឆ្នោត ខ្លួនមានមណ្ឌលព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទ (Call Center) លើកទី១ ស្តីពីការបោះឆ្នោត។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ គ.ជ.ប ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន​ Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃនេះ។

សូមជម្រាបថា មន្ត្រី Call Center របស់ គ.ជ.ប រក្សាសិទ្ធិ មិនឆ្លើយសំណួរ ដែលមិនទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេស នៃការបោះឆ្នោតឡើយ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអាចសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុងរបស់ គ.ជ.ប ដូចខាងក្រោម៖