(កំពង់ធំ)៖ ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលហ្វ័យសុន ខេមបូឌា អេស៊ី អ៊ីមផត អិចផត និងខនស្រ្តាក់សិន នៅខេត្តកំពង់ធំ ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក បន្ថែមសម្រាប់បម្រើការងារ លើផ្នែកផ្សេងៗ ទាំងពីរភេទចំនួន៣កន្លែង ដែលទទួលបានប្រាក់បៀរវត្សសមរម្យ។

ទីតាំងបម្រើការងារស្ថិតនៅភូមិថ្មសំលៀង ឃុំក្រយា ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ ការដាក់ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងរហូតដល់ទី៣០ ខែ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ ០៩៧ ៧៤៤ ៦៤ ៧៤ ឬ+៨៥៥ ៨៨៤ ៧៥៦ ១៥៥ និងតាមរយៈ អ៊ីមែលកម្ពុជា៖ [email protected] និងវៀតណាម [email protected]