(ភ្នំពេញ)៖ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ នាថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨នេះ គណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានបង្ហាញលទ្ធផលជាផ្លូវការមួយ។ កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តី នៅថ្ងៃសុក្រនេះ បានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាព សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា ដោយពិភាក្សា និងអនុម័តលើរបៀបវារៈចំនួន៥។

ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលទាំងស្រុងនៃកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តី៖