(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីអបអរសាទរសាខាថ្មី ម៉ូនិច ហ្វ្រេសបៀរ មានការផ្ដល់ជូនដ៏ពិសេសជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់៥០% ទៅលើស្រាបៀរស្រស់ទាំងពីរប្រភេទ និង១០% សម្រាប់ម្ហូប និងភេសជ្ជះផ្សេងៗទៀត។

កុំឲ្យឱកាសនោះ កន្លងផុតឲ្យសោះណា ពិសារអាហារឆ្ងាញ់ ស្រាពិសេស ទីតាំងល្អ ធំទូលាយ ជិតស្តុបបូកគោ ជាប់សាគូរ៉ា ប៊ូហ្វេ៕

ប្រញាប់ឡើង មកទទួលយកការផ្ដល់ជូនដ៏ពិសេសនេះពីម៉ូនិច ហ្វ្រេស បៀរ ទាំងអស់គ្នា!