(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ថា (គ.ជ.ប) នៅថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ៣០១៨នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដោយពន្យល់ពីបទដ្ឋានជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលស្ថាប័នរបស់ខ្លួន កំពុងអនុវត្តសម្រាប់ការ បោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ។

នៅព្រឹកថ្ងៃនេះ លោក ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប បានផ្តល់ឱកាស និងជួបសំណេះសំណាលជាថ្មីម្តងទៀតជាមួយនិស្សិត គរុសិស្ស គរុនិស្សិត សាស្ត្រចារ្យ និងយុវជន១៦០០នាក់ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិ អប់រំ ដើម្បីស្តាប់ការចែករំលែកបទពិសោធមេរៀនជីវិតល្អៗ និងការដឹកនាំការបោះឆ្នោតឱ្យស្របតាមគន្លងច្បាប់។

ក្នុងឱកាសនោះប្រធាន គ.ជ.ប បានពន្យល់លំអិតអំពីបទដ្ឋានជាតិ និងបទដ្ឋានអន្តរជាតិ ព្រមទាំងកាអនុវត្តតួនាទីរបស់ខ្លួន សម្រាប់ការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ។

សូមអានខ្លឹមសារលំអិត នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ គ.ជ.ប នៅខាងក្រោម៖