(កណ្ដាល)៖ លោក កៅ ថាច អគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (RDB) នៅថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ បានចុះជួបសំណេះសំណាល ផ្សព្វផ្សាយ​ពីគោលការណ៍ឥណទាន របស់ RDB និងការផ្ដល់ឥណទាន ជូន​បងប្អូនប្រជាកសិករប្រមាណ២០០នាក់ មកពី៥សហគមន៍ ក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។

ការចុះផ្សព្វផ្សាយនេះក៏មានការចូលរួមពីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Khmer Food Group លោកឧកញ៉ា គឹម សាវុធ, ប្រធានមន្ទីកសិកម្មខេត្តកណ្តាល អភិបាលរងស្រុកផងដែរ។

សហគមន៍ទាំង៥ ដែលអគ្គនាយក RDB រួមមាន៖
១៖ សហគមន៍សេដាព្រៃលាក់ម្ចាស់ ស្ថិតក្នុងឃុំវិហារសួគ៌
២៖ សហគមន៌ ឃុំសន្លុង រួមនឹងសហគមន៌ កសិកម្មថ្មីរុងរឿង ស្ថិតក្នុងឃុំសន្លុង
៣៖ សហគមន៌អភិឌ្ឍន៌កសិកម្មជីវិតថ្មី​ រកាជន្លឹង ស្ថិតឃុំរកាជន្លឹង
៤៖ សហគមន៍បឹងស្វាយព្រែកតាមាក់មានជ័យ ស្ថិតក្នុងឃុំព្រែកតាមាក់
៥៖ សហគមន៍សាមគ្គីក្រូចសើចពុកឬស្សីលើ ស្ថិតក្នុងឃុំពុកឬស្សី៕