(ភ្នំពេញ)៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨នេះ អង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា នៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងអគ្គនាយកដ្ឋានសុរិយោដី និងភូមិសាស្ត្រ នៃក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាមួយ ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធការប្រឆាំង ការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។

អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានេះ ត្រូវបានចុះហេត្ថលេខាដោយលោក ឡោ ដាវុធ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុរិយាដី និងភូមិសាស្រ្ត និងលោកស្រី សាយ សំអាត អគ្គលេខាធិការអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា។

ការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធការប្រឆាំង ការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង​ពង្រឹង និងពង្រីកកិច្ចសហការគ្នាទៅវិញទៅមក ឲ្យកាន់តែជិតស្និតបន្ថែមទៀត និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នា ក្នុងការស្វែងរកទប់ស្កាត់ និងលុបបំបាត់ ការសម្អាត ប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។

សូមបញ្ជាក់ថា នេះជាការចុះហត្ថលេខាលើកទី១០ហើយ ដែលអង្គភាពស៊ើបការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានចុះអនុស្សរណៈជាមួយស្ថាប័នក្នុងស្រុក៕