(ភ្នំពេញ)៖ សមាគមកម្ពុជាការពារអ្នកកាសែត នាថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍អបអរសាទរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក ក្រោមប្រធានបទ «សេរីភាពសារព័ត៌មាន សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន និងការបោះឆ្នោត» ដោយក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្ដីថ្លែងការណ៍នេះ សមាគមបានបញ្ជាក់ថា សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា មានភាពល្អប្រសើរជាងប្រទេសដទៃក្នុងតំបន់អាស៊ាន។

សមាគមកម្ពុជាការពារអ្នកកាសែត ក៏បានអំពាវនាវដល់គ្រប់អង្គភាពព័ត៌មាននានា ត្រូវចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយ ចូលរួមថែរក្សាឲ្យបាននូវសន្តិភាព និងចូលរួមពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់សមាគមកម្ពុជាការពារអ្នកកាសែត៖