(ភ្នំពេញ​)៖​ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ សម្តេចតេជោ​  ហ៊ុន​ សែន​  នៅថ្ងៃទី​៣០​ ខែមេសា​  ឆ្នាំ២០១៨នេះ​  ចេញអនុក្រឹត្យ​ ស្តីពីការវាយតម្លៃ​ និងការទទួលស្គាល់​ អង្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណ:គម្រូ​ ក្នងវិស័យអប់រំ​ និងសុខាភិបាល​។

អនុក្រឹត្យ​នេះ​ មានគោលបំណង​ ជំរុញ​ និងលើកកម្ពស់​ ប្រសិទ្ធភាព​  និងគុណភាព​ នៃដំណើរការរបស់​ អង្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណ:គម្រូ​ ក្នងវិស័យអប់រំ​ និងសុខាភិបាល​ឱ្យកាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង​  តាមរយៈ​ការកំណត់ឱ្យមាន​ ការវាយតម្លៃ​ និងការទទួលស្គាល់​ អង្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណ:គម្រូ​។

ខាងក្រោម​នេះ​  ជាអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​៖