(កំពត)៖ ដោយសារអាកាសធាតុ មិនអំណោយផល ធ្វើឲ្យការផលិតអំបិលរបស់កម្ពុជា ប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្លាំង ដែលគិតរហូតមកដល់ខែ​មេសានេះ នៅ​ពុំទាន់មានការប្រមូលផលអំបិលនៅឡើយទេ ទោះបីជាការប្រមូលផលអំបិល ត្រូវប្រមូលតាំងពីដើមខែមករាក្ដី កត្តាទាំងនេះ គឺបណ្ដាលមក​ពីអាកាស​ធាតុពោល គឺភ្លៀងមិនឈប់ ទោះបីជាខែនេះជាខែប្រាំងក្តី។ នេះបើយោងតាមលោក លី សេង ប្រធានសមាគមអំបិលខេត្តកំពត ប្រាប់បណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News។

លោក លី សេង បានឲ្យដឹងថា ក្នុងឆ្នាំនេះប្រជាកសិករប្រមូលផលអំបិល មិនទាន់បានផលនោះឡើយ។ កត្តាដែលបណ្ដាល​ឲ្យ​មានការប្រមូលផលឆ្នាំនេះមិនបាន ព្រោះថា ឆ្នាំនេះភ្លៀងមិនឈប់ទោះបីខែនេះជា​ខែប្រាំងក្ដី។ ឆ្នាំនេះដែរការផ្គត់ផ្គង់អំបិលលើទីផ្សារ គឺមិនគ្រប់គ្រាន់​នោះឡើយ ពោលគឺអាចប្រឈមនឹងការខ្វះអំបិលប្រើប្រាស់។

លោកបានបន្ដទៀតថា «ចំណែកឯប្រជាកសិករ ដែលប្រកបរបរនេះវិញ ឆ្នាំនេះគឺគ្មានចំណូលឡើយ គ្មានចំណូលព្រោះថា មិនមានអំបិលដែលប្រមូល​ផល»

លោកបញ្ជាក់ទៀតថា បើគិតពីឆ្នាំ២០១៧ ការប្រមូលផលអំបិលហាក់ធ្លាក់ចុះដែរ ប៉ុន្ដែអាចផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារគ្រប់គ្រាន់ព្រោះថា ឆ្នាំមុនអំបិលដែល​នៅ​ក្នុង​ស្ដុកមានច្រើន។ ចំណែកឆ្នាំនេះ អំបិលក៏មាន​ក្នុងស្ដុកដែរ​ តែមានត្រឹមតែ៥ម៉ឺនតោនប៉ុណ្ណោះ។ ៥ម៉ឺនតោននេះ បើតាមការព្យាករណ៍ គឺមិនអាចផ្គត់​ផ្គង់ គ្រប់គ្រាន់នោះឡើយ បើតាមកាលកំណត់អំបិលក្នុងឆ្នាំនេះ អាចផ្គត់ផ្គង់ត្រឹមតែខែតុលាប៉ុណ្ណោះ នោះអំបិលនឹងអស់៕