(ភ្នំពេញ)៖ តាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរពេទ្យ មិត្ដភាពខ្មែរ-សូវៀត និងមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈ ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានឲ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ អ្នកជំងឺ ១១,២២៨នាក់ ដែលបានមកពិនិត្យ និងព្យាបាល ដោយឥតគិតថ្លៃ និងគិតថ្លៃ ។

មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាព ខ្មែរ-សូរៀត៖

មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈ៖