(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីអបអរសារទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី នាពេលខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ឆាយ សម្បត្តិ គង់ នឹងផ្ដល់ជូនកម្មវិធីពិសេស ជូនដល់អតិថិជន ដោយរាល់អតិថិជន ជាវនូវផលិតផលម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកសុខភាពរបស់ជប៉ុន នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% ភា្លមៗ។

ដោយការបូកជាមួយនឹង ដុំចម្រោះទឹកមួយឈុត, ដុំភ្លើងមួយ និងការតម្លើងដោយឥតគិតថ្លៃ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ។

ជ្រើសយកម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកសុខភាព ហ្វូជីរីយូគី ចំនេញពេលវេលា ថវិកា ពិសេសសុខភាព របស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នក ។
​​
ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងភ្លាមៗ ដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់៖ 096 655 86 87/012 63 89 89/097 65 60 808/011 65 6666/015 65 6666 ៕