(ភ្នំពេញ)៖ ដោយមានការគាំទ្រ និងយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពេលនេះ ស៊ីក្លូ បានក្លាយទៅជាផលិតផលទេសចរណ៍បៃតងមួយ សម្រាប់ចូលរួមចំណែក ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ស៊ីក្លូ ត្រូវបានភ្ញៀវទេសចរនិយមចូលចិត្តជិះមើលទេសភាព ដោយសារតែវាមានលក្ខណៈស្ងប់ស្ងាត់ គ្មានផ្សែង និងមិនមានការរំខានដោយ សូរសំឡេង។

ខាងក្រោមនេះ ជាវីដេអូបទយកការណ៍ ស្តីពីការចូលរួមរបស់ ស៊ីក្លូក្នុងពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី៤ នៅខេត្តកណ្តាល ដែលធ្វើឡើងដើម្បីជំរុញការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ៖