(ភ្នំពេញ)៖ របាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ការប្រមូលផលស្រូវរដូវប្រាំងរបស់ប្រជាកសិករ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧-២០១៨ សម្រេចបានជិត៤០ម៉ឺនហិកតា ហើយ ដែលស្មើនឹង៦៩ភាគរយ នៃផ្ទៃដាំដុះទាំងអស់ និងទទួលបានទិន្នផលជិត១.៧តោន។

របាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទើបទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានបញ្ជាក់ថា ការងារបង្កបង្កើនផលកសិកម្មរដូវប្រាំងឆ្នាំ ២០១៧-២០១៨ ការដាំដុះស្រូវអនុវត្តន៍បានចំនួនជាង៥៥ម៉ឺនហិកតា ខណៈដំណាំរួមផ្សំ អនុវត្តបានជាង១០ម៉ឺនហិកតា និងដំណាំឧស្សាហកម្ម អនុវត្តន៍បានជាង១.៦ម៉ឺនហិកតា៕​

សូមអានរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មទាំងស្រុង៖