(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីជួយជនរងគ្រោះ​ ដែលត្រូវការឈាមជាចាំបាច់នោះ ព្រឹកថ្ងៃទី​២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៨នេះ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម នៃក្រសួងសុខាភិបាល បានចុះទទួលអំណោយឈាម ដោយស្ម័គ្រចិត្តពីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឌី ខេ អេស អេច ជាច្រើននាក់។

លោក ប៉ាវ មុយថុង តំណាងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម បានថ្លែងថា ស្តុកឈាម នៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម មានការខ្វះខាតខ្លាំង ដែលតម្រូវឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលអំពាវនាវជាសាធារណៈឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ជួយបរិច្ចាកឈាមដើម្បីបង្កើនស្តុកឈាម ហើយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម សូមកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ក្រុមហ៊ុន ឌី ខេ អេស អេច ខេមបូឌាកម្ពុជា ក្នុងយុទ្ធនាការបរិច្ចាគឈាម ដើម្បីជួយសង្រ្គោះជីវិត។

លោក ប៉ាវ មុយថុង បន្ដថា បើគ្មានការចូលរួមបរិច្ចាគឈាមពី បណ្តាលបុគ្គិលិកក្រុមហ៊ុន ឯកជន ក៏ដូចជាតាមក្រសួងមន្ទីររដ្ឋទេ នោះមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម ពិតជាខ្វះខាត ដូច្នេះជាសំណូមពររបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម សុំឲ្យបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ចូលរួមបរិច្ចាគឈាមទាំងអស់ ដើម្បីយកទៅជួយជនរងគ្រោះ ដែលត្រូវការឈាម​។

ជាមួយគ្នានោះ លោក យ៉ាង ណាវុធ ប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុន ឌី ខេ អេស អេច ខេមបូឌា បានបញ្ជាក់ថា អ្នកបរិច្ចាគឈាមទាំងអស់ សុទ្ធតែបានរួមចំណែក​ដល់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃសហគមន៍។ យើងពិតជាកោតសរសើរ ហើយសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់បុគ្គលិក ដែលបានខិតខំចូលរួមដោយអស់ពីចិត្ត ដែលក្រុមហ៊ុននឹងបន្តសកម្មភាពសង្គមទាំងនេះ នៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីបំពេញតួនាទីប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ​ជាសហគមន៍មួយ។

សូមបញ្ជាក់ថា យោងតាមតួលេខ របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម បានឲ្យដឹងថា នៅកម្ពុជាតម្រូវការឈាម​ជាមធ្យម២០០ ប្លោកក្នុងមួយថ្ងៃ ឬ៦០០០ ប្លោកក្នុងមួយខែ៕