(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងដល់បេក្ខជន-បេក្ខនារី ដែលបានដាក់ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ នៅនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបោះឆ្នោត ត្រូវទៅធ្វើកិច្ចសម្ភាស និងធ្វើតេស្តកុំព្យូទ័រ នៅនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបោះឆ្នោតនេះផ្ទាល់ នាថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ខាងស្អែកនេះ ចាប់ពីវេលាម៉ោង ៧៖៣០នាទី។

តាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ គ.ជ.ប ដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមីនានេះ បានឲ្យដឹងថា បេក្ខជន-បេក្ខនារីដែលត្រូវទៅធ្វើកិច្ចសម្ភាស និងធ្វើតេស្តកុំព្យូទ័រនោះមានចំនួន ២៧នាក់ ក្នុងនោះរួមមាន៖