(ភ្នំពេញ)៖ កម្មវិធីពិសេសៗ មកដល់ទៀតហើយ សម្រាប់អតិថិនកម្ពុជា គឺឈ្នះរង្វាន់វត្ថុអនុស្សាវរិយ៍យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ពីកម្មវិធីសន្សំពិន្ទុប្តូររង្វាន់។ លោកអ្នកអាច សន្សំពិន្ទុបាន ដោយគ្រាន់តែធ្វើប្រតិបត្តិការនៅតាមទូរអេធីអឹម និងសេវាធនាគារចល័ត ហត្ថាកសិករ ។

លើសពីនោះ ពិន្ទុនឹងអាចប្តូរយកជាកាតទូរសព្ទដែលមានទឹកប្រាក់ ៥ដុល្លារ ឧបករណ៍ សាកទូរសព្ទ (PowerBank) មួកសុវត្ថិភាព វ៉ាលីដាក់ឥវ៉ាន់ និងទូរសព្ទដៃម៉ាកស៊ាំសុងជាដើម។
គ្រប់ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នឹងទទួលបាន១ពិន្ទុ ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ ហើយការកំណត់ពិន្ទុទទួលបាន ក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖