(ភ្នំពេញ)៖ វិទ្យាស្ថានភាសាអង់គ្លេស អ៊ី. អិល. ធី មានការបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសបែបអាមេរិកកាំង សិក្សាជាមួយគ្រូជាតិដើម អាមេរិក អង់គ្លេស អូស្ត្រាលី។

ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់កុមារ ថ្នាក់មត្តេយ្យអង់គ្លេស២.៥ឆ្នាំឡើងទៅមាន ជំនាញស្ដាប់ និងនិយាយ ជំនាញអាន និងសំណេរ ជំនាញវេយ្យាករណ៍ និងប្រកប។

វគ្គថ្មីចូលរៀននេះ ចូលរៀននៅថ្ងៃនេះហើយ ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកលេខ: 012 872 630, 012 900 242, 012 931 817៕