(ភ្នំពេញ)៖ លោក គង់ វិបុល ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការដាក់ប្រកាស និងបង់ពន្ធប៉ាតង់ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖