(ភ្នំពេញ)៖ វិទ្យាស្ថានភាសាអង់គ្លេស អ៊ី. អិល. ធី មានការបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសបែបអាមេរិកាំង សិក្សាជាមួយគ្រូជាតិដើម អាមេរិក អង់គ្លេស អូស្ត្រាលី។

ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់កុមារ ថ្នាក់មត្តេយ្យអង់គ្លេសចាប់ពី២.៥ឆ្នាំឡើងទៅមាន ជំនាញស្ដាប់ និងនិយាយ ជំនាញអាន និងសំណេរ ជំនាញវេយ្យាករណ៍ និងប្រកប។

ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សិស្សគ្រប់វ័យ និងមន្ត្រីរាជការមាន ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ មធ្យមសិក្សាប័ត្រជំនាញស្ដាប់ និងនិយាយ មធ្យមសិក្សាបត្រជំនាញអាន និងសរសេរ ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងទៅសិក្សានៅបរទេស ថ្នាក់កុំព្យូទ័ររដ្ឋបាល និង គណនេយ្យ។

ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីពេលនេះតទៅ។

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកលេខ៖ 012 872 630, 012 900 242 , 092 336 605 ៕