(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានចេញសេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី លក្ខខណ្ឌ បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការផ្ដល់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភមរណភាព ចំពោះសមាជិក-សមាជិការបស់ខ្លួន នៅពេលចប់អាណត្តិដល់អាយុចូលនិវត្តន៍ ដែលមិនត្រូវបានជ្រើសតាំងបន្តទៀត និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភមរណភាព ចំពោះសមាជិក គ.ជ.ប ដែលបានទទួលមរណភាព។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីសម្រេចរបស់ គ.ជ.ប ដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននាថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ៖