(ភ្នំពេញ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពី កែប្រែ និងតំឡើងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែ ដល់សមាជិក ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឃុំ សង្កាត់ មន្រ្តីភូមិ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។ នេះបើយោងតាម អនុក្រឹត្យរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែល អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅព្រលប់ថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ។

អនុក្រឹត្យដែលចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​ មានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោមនេះ៖