(ភ្នំពេញ)​៖ លោក ខូវ មករា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានប្រាប់បណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨នេះថា ពេលនេះ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានទាញយក Facebook Page ផ្លូវការ របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ មកគ្រប់គ្រងវិញបានហើយ។

លោក ខូវ មករា បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា «យើងបានគ្រប់គ្រង Facebook page of MPTC (ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍) វិញហើយ»។

សូមជម្រាបថា Facebook Page ផ្លូវការ របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ ត្រូវ​បានគេដឹងថា ជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាល ដែលគ្រប់គ្រង​ក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍នៅកម្ពុជានោះ ត្រូវបានជនអនាមិក លួច (Hack) យកទៅគ្រប់គ្រងចាប់តាំងពីថ្ងៃ២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨មក ពោលមានរយៈពេល៥ថ្ងៃគត់។

សូមជម្រាបថា មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះ Facebook របស់ស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួន ត្រូវបានជនអនាមិក Hack យកទៅគ្រប់គ្រង និងបង្ហាញព័ត៌មានមួយចំនួន៕