(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង លែន នឹងធ្វើការសម្ភាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកភ្លាមៗ សម្រាប់លោកអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ នឹងតួនាទីខាងក្រោម សូមយក CV និង Cover Letter របស់អ្នកដែលមានទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

*ទីកន្លែង៖ គម្រោង The Landmark 271 (ផ្លូវ២៧១ កែងផ្លូវ៣៧១)
*កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨
*ពេលវេលា៖ ៨៖៣០ព្រឹក - ១២៖០០ ថ្ងៃត្រង់ និង១៖00 រសៀល - ៦៖០០ល្ងាច ៕

សូមប្រញាប់រួសរាន់ឡើង កុំឱកាសដ៏ល្អនេះ កន្លងផុតឲ្យសោះ !