(ភ្នំពេញ)៖ ដោយមានការសហការគ្នារវាងមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង ជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញ ពីប្រទេសអារ៉ាបីសាអូឌីត នឹងរៀបចំការវះកាត់ ជំងឺដុះសាច់មុខ ថ្គាម និងមាត់ (Maxillofacial Surgery ដោយឥតគិតថ្លៃ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ រយៈពេល២ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦-២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខនេះ។ ដូច្នេះ សូមប្រជាពលរដ្ឋ មកទទួលយកសេវា វះកាត់ដោយឥតគិតថ្លៃនេះ កុំឲ្យខកខានឡើយ៕

ព័ត៌មានលម្អិត មានដូចខាងក្រោម៖