(ភ្នំពេញ)៖ ប្រេងខ្យល់ ប្រេងកូឡាសញ្ញារូបនាគព្រួសភ្លើង បាននឹងកំពុងទទួលបានការគាំទ្រខ្ពស់លើផ្សារកម្ពុជា ហើយចំពោះក្រៅប្រទេសវិញ ក៏កំពុងទទួលបានការជាវច្រើនផងដែរ ដោយកាលពីកន្លងមក ប្រេងកូឡាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរយើង ក៏បានចូលរួមតាំងពិរពណ៌ ផលិតផល Asean ចិនរយៈពេល៥ថ្ងៃ នៅខេត្តណ៉ាននិញ ប្រទេសចិន និងប្រទេសវៀតណាម។

ដើម្បីបំពេញនូវសេចក្ដីត្រូវការរបស់អតិថិជន ប្រេងខ្យល់ ប្រេងកូឡាសញ្ញារូបនាគព្រួសភ្លើង នឹងស្វែងរកទីផ្សារនាំចេញបន្ថែមទៀត ទាំងនៅក្នុងស្រុក​ និងទៅតំបន់អាស៊ានក្នុងការលើកកម្ពស់ សេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរ ។

ប្រេងខ្យល់ប្រេងកូឡារូបនាគ ចូលបានបង្កើតឡើងអស់រយ:ពេល៨ឆ្នាំ មកហើយ នឹងបានចេញទៅតាំងតាំងពិពណ៌ផលិតផល Asean ចិនរយៈពេល៥ថ្ងៃ នៅខេត្តណ៉ាននិញ ប្រទេសចិន, វៀតណាម សម្រាប់ក្នុងស្រុកវិញនឹងពង្រីកការចែកចាយលក់ ទូទាំង២៥ ខេត្ដ-ក្រុង ។

ដូចនេះ បើលោកអ្នក ចង់ចែកចាយលក់ដុំ និងលក់រាយអាចធ្វើការទំទាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខលេខទូរស័ព្ទ៖ ០៩២ ៣៩៦៦ ៥៥/ ០៧១ ៦១ ៦១ ៦៧៨/ ០៨៧ ៨៨ ៧៤ ៧៨ ៕