(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានប្រកាសពីលទ្ធផលនៃជំនួបរវាង​ លោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់​ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស ជាមួយលោកស្រី Claire Van Der Vaeren តំណាងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រចាំនៅកម្ពុជា នៅក្រសួងការបរទេស កាលពីម្សិលមិញ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសលម្អិតរប​ស់ក្រសួងការបរទេស៖