(សៀមរាប)៖ ដោយសារការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់អង្គរទទួលបានជោគជ័យ ជាមួយនឹងការជួយជ្រោមជ្រែងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យមានការរីកចម្រើនជាបណ្ដើរៗមកនោះ អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា បានផលិតជាខ្សែវិដេអូខ្លីមួយ បង្ហាញអំពីគោលការណ៍លើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងតំបន់សៀមរាប-អង្គរ តាមរយៈការទាញចំណូលពីវិស័យទេសចរណ៍។

ចង់ដឹងថាជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរប្រែប្រួលយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនាខ្សែវិដេអូរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា ដូចខាងក្រោម៖