(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ស្អែកនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា នឹងអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល ជាមួយកម្មករ១៥រោងចក្រ នៅតំបន់វត្តទឹកថ្លា រាជធានីភ្នំពេញ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានដាក់ចេញយុទ្ធនាការចុះជួបកម្មករ៣ថ្ងៃ ក្នុងមួយសប្តាហ៍ ចាប់តាំងពីខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។ គិតតាំងពីថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ រហូតដល់ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ស្អែកនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករ ចំនួន៣០លើក ដែលមានកម្មករសរុប ជាង៣,៤សែននាក់។

អំឡុងពេលនៃការជួបសំណេះសំណាលកម្មករនិយោជិតនេះ សម្តេចតេជោបានផ្សព្វផ្សាយ និងផ្តល់ជូនបន្ថែមនូវអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើន ដល់កម្មករ និយោជិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៕