(ភ្នំពេញ)៖ TYRON ផលិតផលថ្មីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេស ទើបតែមកដល់ ដើម្បីជំនួយដល់ ការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយរបស់លោកអ្នក, ហេតុអ្វីបានជា អូតូអេចប្រេស ផ្តល់អនុសាសន៍ ឲ្យអ្នកបំពាក់នូវឧបករណ៍ TYRON ភ្ជាប់នឹងយ៉ាន់កង់រថយន្ដរបស់លោកអ្នក?

ឧបករណ៍ការពារសុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធភាព Tyron ជាសក្តានុពលសង្គ្រោះជីវិតលោកអ្នក នៅក្នុងពេលបើកបរ ហើយជួបនូវឧបទវហេតុបែកកង់ មិនថាកង់មុខរ ឬក្រោយបែកកង់មួយរឺពីរនោះទេ Tyron គឺអាចជួយលោកអ្នកចាប់ហ្រ្វាំងទាន់ បានគ្រប់ស្ថានការណ៍មិនឲ្យរេចង្កូត ទោះបីនៅផ្លូវបត់ ផ្លូវកោង Tyron គឺអាចបំពាក់បានគ្រប់រថយន្ត ដូចជា៖
*រថយន្តដឺកអ្នកដំណើរ,
*រថយន្ត ក្រុង,
*រថយន្តធម្មតា
*រថយន្តសណ្តោង.....។ល។

TYRON ធានាការប្រីប្រាស់រយៈពេល១០ឆ្នាំ ! ទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានផ្នែកលក់តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ៖ 086 9 1111 2 | 076 888 3 888 /092 20 87 88៕