(ភ្នំពេញ)៖ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូល នៃសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង លើកទី២ ដោយជោគជ័យ នៅយប់ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ មេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង៦ មេគង្គ-ឡាងឆាង បានអញ្ជើញក្នុងពិធីលៀងសាយភោជន៍ នៅវិមានសន្តិភាព។

សូមទស្សនាការថ្លែងរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា ក្នុងពិធីលៀងសាយភោជន៍ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំនៃកិច្ចប្រជុំកំពូល នៃសហប្រតិបត្តិការ មេគង្គ-ឡានឆាង លើកទី២៖