(ភ្នំពេញ)៖ គិតត្រឹម ថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧នេះ គ.ជ.ប បានទទួលពាក្យបណ្តឹងសរុបចំ​នួន៤២ ក្នុងដំណាក់កាលបិទផ្សាយ បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូង សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ក្នុងនោះមានបណ្តឹងតវ៉ាចំនួន៤២ និងបណ្តឹងជំទាស់១។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គ.ជ.ប ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន នៅថ្ងៃនេះ។

គ.ជ.ប បានបញ្ជាក់ទៀតថា ក្នុងចំណោមបណ្តឹងទាំងនោះគ.ជ.ប បានយល់ព្រមតាមបណ្តឹង៣៧ ចារបដិសេធ០១ លិខិតជូនដំណឹង២ និងកំពុងដោះស្រាយ៣ផងដែរ។

សូមបញ្ជាក់ថា គ.ជ.ប បា​នបិទផ្សាយ បញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង សមាជិកព្រឹទ្ធសភា អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៨ នៅតាមការិយាល័យ ៣៣ទូទាំងរាជធានី/ខេត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧តទៅ ដើម្បីឱ្យអង្គបោះឆ្នោតនានា ពិនិត្យឈ្មោះ និងប្តឹងតវ៉ាអំឡុងពេល១០ថ្ងៃ។

ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា មានការិយាល័យចំនួន៣៣ នៅក្នុង២៥រាជធានី/ខេត្ត ដោយមានអង្គបោះឆ្នោតសរុប ១១,៦៩៥នាក់ ក្នុងនោះមាន ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ ក្នុងតំណែងចំនួន ១១,៥៧២នាក់ និង តំណាងរាស្រ្តក្នុងតំណែង ១២៣នាក់៕