(ភ្នំពេញ)៖ សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប នឹងបើកវគ្គសិក្សាថ្មី សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងបណ្ឌិត ដោយសិក្សា ជាមួយសាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិតល្បីៗ ដែលមានបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងខ្ពស់ ដោយវគ្គថ្មីនេះ ចូលសិក្សានៅថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ។

*ត្រូវការជ្រើសរើសនិស្សិតឱ្យចូលសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ចំនួនត្រឹមតែ ១៥០កន្លែង និងថ្នាក់បណ្ឌិត ចំនួនត្រឹមតែ ២០កន្លែង ទៀតតែប៉ុណ្ណោះ។

*ទទួលពាក្យចូលសិក្សាចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូត ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែកមរា ឆ្នាំ២០១៨!!!

១-វគ្គសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់បណ្ឌិតរួមមាន៖
* Philosophy of Social Science ឧទ្ទេសនាមដោយ៖ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ស៊ុ ឈុំប៊ុន
* Law on the Sea ឧទ្ទេសនាមដោយ៖ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត កែវ ភក្ដី

២-វគ្គសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់រួមមាន៖
*Research Methodology
*Business Innovation and Strategy
*ASEAN: ASEAN Economic Community
*Marketing Management
*Statistics for Research
*Management of Public Information System
*Language Teaching Methodology
*Phonetics and Phonology in Language Teaching
*Approaches to Grammar for Language Teaching
*Database Management System
*Advance Java Programming

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមអ្នកសិក្សាទាំងអស់ មេត្តាអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះចូលរៀនឱ្យបានឆាប់ ព្រោះកន្លែងមានកំណត់។ ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ៖ ០១៥ ៧២ ០០ ៧២, ០១៧ ៧៩៩ ៨៨៩៕