(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ៥ករណី ឃាត់ខ្លួន៧នាក់

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន៣ករណី ឃាត់ខ្លួន៤នាក់។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន២ករណី ឃាត់ខ្លួន៣នាក់​៕