(ភ្នំពេញ)៖ ឱកាសពិសេស សម្រាប់អតិថិជន ដែលនិយមចូលចិត្ដ និងគាំទ្រ ពិសាស៊ុប នៅម៉ាស្ទ័រ ស៊ុគីស៊ុប បានមកដល់ហើយ គឺមានការបញ្ចុះតម្លៃ រហូតដល់ទៅ១៥% ទៅលើម្ហូប និង១០% ទៅភេសជ្ជៈ រាល់ការធ្វើខួបកំណើតនៅគ្រប់សាខាទាំងអស់។

ម៉ាស្ទ័រ ស៊ុគីស៊ុប មានជាច្រើនសាខា ដូចជា៖ សាខាបាក់ទូក, សាខា សុធារស, សាខា បូកគោ, សាខា ស៊ូភើស្តរ, សាខាផ្សារ ធីខេអេវីនូ(ទួលគោក), សាខាផ្សារ សុវណ្ណាជាន់ទី4, សាខាផ្សាររតនាផ្លាហ្សាជាន់ទី៣, សាខាផ្សារសូរិយាជាន់ទី ៦-៨, សាខាផ្សារអ៊ីអនម៉លជាន់ទី៣ នឹងសាខាក្រុង ព្រះសីហនុ។

ទំនាក់ទំនងកក់តុ និងសេវាដឹកជញ្ចូនដល់ផ្ទះ៖ 081 2 8888 2 / 023 2222 30 ៕