(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ លោក អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារមួយ ដើម្បីដឹកនាំការងារ សសេររបាយការណ៍ ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ ជូនអង្គការសហប្រជាជាតិ។ នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន នៅរសៀលនេះ។

សមាសភាពក្រុមការងារមានចំនួន២០រូបក្នុងនោះមាន៖ ទី១៖ លោក ជិន ម៉ាលីន អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ ជាប្រធាន, ទី២៖ លោក ប៉ែន ពេជ្រសាលី អគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការអយ្យការ និងព្រហ្មទណ្ឌ ជាអនុប្រធាន, ទី៣៖ លោកស្រី ប៉ែន សុមេធា អគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋប្បវេណី ជាអនុប្រធាន និងទី៤៖ លោក ឃ្លោក ដារ៉ា ប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍ ជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍។

គោលបំណងធំៗនៃការបង្កើតក្រុមការងារនេះ ត្រូវបានបង្ហាញ នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ដូចខាងក្រោម៖